KRAH EU INTEGRACIJA: Samo 42% građana Srbije želi članstvo u EU, anketu sproveo Brisel!

KRAH EU INTEGRACIJA: Samo 42% građana Srbije želi članstvo u EU, anketu sproveo Brisel!

Poslednja anketa koju je sprovela Evropska komisija (EK) ukazuje na činjenicu da među zemljama članicama EU postoji podela na one koje podržavaju i one koje se protive daljem proširenju Unije. 

Foto: Pixabay

Kada je reč o građanima pet zemalja kandidata za članstvo, oni i dalje pretežno smatraju da je članstvo u EU dobro za njihove države. Među onima koji najviše podržavaju nastavak procesa proširenja EU nalaze se Španci, čijih je čak 71 procenata grđana izjavilo da je za ulazak novih članica.

Slede Poljska i Litvanija sa 66 procenata, Rumunija sa 65 odsto, a u Mađarskoj i Hrvatskoj podrška proširenju iznosi 62, odnosno 61 procenat. Među zemljama EU činji se građani u najvećoj meri protive širenju EU su Finska sa 64 procenata glasova protiv i Francuska sa negativnih 62 odsto odgovora ispitanika.

Među zemljama kandidatima za članstvo u EU najveća podrška predaji dela suvereniteta Briselu je u Albaniji 93 procenta. Sledi Makedonija sa 58 procenata, u Crnoj Gori podrška je 45 procenata, dok je u Srbiji 42 odsto ispitanika odgovorilo da podržava članstvo u EU.

Na pitanje da li bi generalno gledano članstvo u EU donelo dobrobit za njihove zemlje 56 odsto građana Srbije to vidi tako, dok 29 odsto ima negativno mišljenje po tom pitanju.

I o tom pitanju najpozitivniji odnos imaju građani Albanije, njih čak 95 procenata vidi dobrobit od ulaska zemlje u EU. Za njima sledi Makedonija sa 71 procentom pozitivnih odgovora i Crna Gora sa 61 odsto.

U poslednjem Eurobarometru za jesen 2018. godine građani zemlja kandidata za članstvo, četriri zemlje Zapadnog Balkana i Turska, odgovarali su na ista pitanja koja su bila postavljenja i građanima EU o kvalitetu života.

Većina građana zemalja Zapadnog Balkana slaže se sa građanima zemalja članica EU da su najveći problemi sa kojima se trenutno suočavaju u oblasti ekonomije i porodice, odnosno države i da brinu zbog nezaposlenosti.

Kada je u pitanju poverenje u medije mišljenja građana i EU i Zapadnog Balkna su podeljena na one koji im veruju odnosno ne veruju. U Srbiji, kada su pisani mediji u pitanju, 28 procenta građana izjavilo je da im veruje, dok je 62 procenta odgovorilo negativno. Najviše poverenja u pisane medeije u EU imaju skandinavske zemlje, Holandija, Nemačka i Austrija, a najmanje Grčke, Bugarske i Kipar.

Na nivou EU 59 posto građana nema poverenje odnosno njih 35 procenata pretežno veruju vlastima. U Srbiji podrška vladi je nešto veća i iznosi 37 procenata u odnosu na 55 odsto onih koji pretežno nemaju poverenja u vlast.

Izvor: Tanjug

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite