KAZNE ZA LGBT AKTIVISTE: Italija zabranjuje „terapiju“ promena pola kod dece!

KAZNE ZA LGBT AKTIVISTE: Italija zabranjuje „terapiju“ promena pola kod dece!

Vladajuća stranka u Italiji Liga pokrenula je proceduru kojom se zabranjuje rasprostarnjena praksa među pristalicama LGBT pokreta, u kojoj se daju veštačkih hormona deci kako bi im se sprečio ulazak u pubertet, jer roditelji veruju da su možda transrodni i da kao punoletni treba da „izaberu pol“.

Regionalno veće pokrajine Fiuli Venezia Giulia odobrila je predlog kojim se od talijanske vlade traži zabrana korišćenja lekova za blokiranje hormonalnog razvoja dece, a koji se koriste u takozvanim „terapijama promene pola“. Ti lekovi sprečavaju normalan polni razvoj kod adolescenata.

U predlogu se naglašava da „pubertet nije bolest“, te se ne bi smeo sprečavati lekovima niti zahvatima koji mogu uzrokovati nepovratne posledice.

Nadalje se spominje da ne postoje adekvatni podaci koji bi potvrdili da u slučaju prekida tretmana pacijent može povratiti plodnost u punom obliku. Takođe navodi istraživanje Američkog udruženje pedijatara koje govori da 98 posto maloletnika nadvlada osećaj nesigurnosti u svoj biološki pol.

Većnik Mario Bordin iz stranke Liga izjavio je za novinare da se Veće „protivi korištenju ovih lekova zbog nedostatka kliničkih istraživanja o dugoročnom negativnom učinku“, te da „farmakološko blokiranje puberteta može izazvati poremećaje u fizičkom i kognitivnom razvoju“.

Bordin dodaje da „predlog nije ideološke naravi, već se temelji na zdravom razumu sa jedinim ciljem interesa za zdravlje dece“.

Medicinski stručnjaci i lekari širom sveta upozorili su više puta na štetnost medicinskih intervencija na osobama koje nisu sigurne u svoj pol.

Dr. Michelle Cretella iz Američkog udruženja pedijatara izjavila je 2017. godine da je „transrodnost psihološki poremećaj, a ne biološki, stoga možemo očekivati povećanje učestalosti istog, kao i sa njim povezanih medicinskih postupaka, shodno povećanju podsticanja takvog životnog stila u društvu“.

Dr. Cretella kritikovala je nedavnu odluku Američkog udruženja plastičnih kirurga da termin „operacija promene pola“ zamene terminom „operacija potvrde pola“.

Radi se o jezičnom inženjeringu koji ide u stopu sa društvenim inženjeringom. Oni znaju da je operacija promene spola sama po sebi apsurdna. Drugim rečima, operacijom se ne može promeniti pol. Promenom terminologije i korištenjem fraze ‘operacija potvrde pola’ žele da postignu utisak da oni samo potvrđuju urođene osobine i time samo hrane mit o transrodnosti.

Izvor: Dnevna Gazeta/Tribun.hr

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite