Pohapšeni aktivisti koji su skupljali potpise protiv Gej parade i lepili nalepnice! Vučića nazivali ped**ofilom..

Pohapšeni aktivisti koji su skupljali potpise protiv Gej parade i lepili nalepnice! Vučića nazivali ped**ofilom..

I ovogodišnji LGBT marš prate hapšenja i akcije protiv organizovanja skupa. Dok gej aktivisti optužuju svoje protivnike za homofobiju, protivnici parade optužuju NVO za širenje mržnje prema pravoslavnoj zajednici. Nije zaobiđena ni vlast pa se tako na meti napada našao i predsednik SNS Aleksandar Vučić. 

Aktivisti organizacije Srbska Akcija, uhapšeni su danas u Beogradu zbog svojih aktivnosti protiv održavanja skupa političkih LGBT organizacija zakazanog nedelju 15. septembar stoji na njihovom zvaničnom sajtu.

Nakon današnje uspešno završene akcije u centru Beograda, gde su naši aktivisti započeli prikupljanje potpisa za zabranu „parada“, uhapšena su trojica naših aktivista zbog lepljenja odgovarajućih nalepnica pored prostorija „Prajd info centra“. Nalepnica sa porukom „Odričem se!“ kao odgovorom na ovogodišnje geslo promotera parade – navode u pokretu.

Naime, „Prajd info centar“ kao štab promotera izopačenjaštva nalazi se pod 24-časovnom zaštitom policije, koja je naše aktiviste privela i neosnovano satima u držala u policijskoj stanici uz podnošenje prekršajne prijave. Na taj način ponovo je posvedočen pederofilski karakter aktuelnog antisrpskog Vučićevog režima kao i bezočna servilnost policije prema promoterima parade – stoji u saopštenju grupe.

Kako navode današnjim prikupljanjem potpisa, deljenjem letaka i lepljenjem nalepnica, pokret je ponovo je poslao poruku koja je opširno obrazložena njihovim manifestom koji i pred ovojesenju „paradu“ predstavlja naš putokaz za ispravan odnos prema LGBT grupama, kao i prema zakazanom nedeljnom teroru pederofilskog režima.

Traže zabranu parade po zakonskim osnovama

„Ističemo ovom prilikom i to da sloboda okupljanja zagarantovana Ustavom, nije bezuslovna, već je podložna ograničenjima „ukoliko je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije“, kako i piše u članu 54. važećeg Ustava. A što se tiče poslovičnog vređanja SPC na „Prajdu“, treba reći da tu postoje svi elementi krivičnog dela iz člana 317. Krivičnog zakonika RS, u kome jasno piše da će se učinilac kazniti zatvorom od jedne do osam godina, ukoliko je delo rasne verske i nacionalne mržnje „učinjeno izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili verskih simbola“ stoji u saopštenju na sajtu Akcije.

Institucija ljudskih prava podrazumeva samo ona prava čoveka koja su kao takva priznata od strane najvećeg broja država u svetu (kroz faktičko uvažavanje ili ratifikovanje međunarodnih paktova, konvencija i deklaracija), a „prava“ na „seksualno opredeljenje“ kao i na javno ispoljavanje homoseksualizma, prihvaćena su u relativno malom broju država (EU, anglosaksonske i neke južnoameričke zemlje), te se ni u kom slučaju ne mogu podvesti pod kategoriju ljudskih prava – podsećaju u Srbskoj Akciji.

Kako navode u svakom modernom pravnom poretku, narušavanje javnog reda i mira se inkriminiše i kažnjava, a pravni pojam „narušavanja javnog reda i mira“ zavisi od kategorije „javnog morala“, koji je i po logičkim principima ali i po shvatanju pravne nauke, uslovljen shvatanjima dotične zajednice u kojoj se primenjuje odnosni pravni poredak. Konkretno u našem slučaju, činjenica je da velika većina žitelja Srbije javno ispoljavanje homoseksualno-lezbejskih sklonosti smatra nemoralnim činom, a takva kvalifikacija je u pravničkoj kategoriji ekvivalentna pojmu narušavanja javnog reda i mira. Shodno tome, u članu 344. Krivičnog zakonika RS, stoji da će se kazniti zatvorom do tri godine, onaj ko „drskim ili bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrožava spokojstvo građana ili teže remeti javni red i mir“ – podvukli su u Srbskoj Akciji.

Izvor: Dnevna Gazeta

 

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite