PROMOCIJA TIRANIJE OKUPATORA: Udžbenik istorije tvrdi da je danak u krvi bio dobar za Srbe, jer su mogli da društveno napreduju!

PROMOCIJA TIRANIJE OKUPATORA: Udžbenik istorije tvrdi da je danak u krvi bio dobar za Srbe, jer su mogli da društveno napreduju!

U udžbeniku istorije BIGZ-a za sedmi razred se promoviše tiranija okupatora. Navodi se da su janičari mogli da se uzdignu na društvenoj lestvici. Oimanje dece od porodica je najmračniji vid nasilne promene vere iz kolonijalnog perioda Turske vladavine u kome su Srbi brutalno diskriminisani jer su bili ne-islamska populacija. 

Sugerisati da su deca koja su otimana od roditelja kao danak u krvi – ako promene veru i pređu u islam – imala mogućnost da napreduju u osmanskoj hijerarhiji je nedopustivo. Treba se upitati koliko je dece janičara napredovalo. Jedan je bio Mehmed-paša Sokolović, a hiljade njih su završili kao pešadija i topovsko meso u Osmanskom carstvu. Izrazito negativan običaj neko tretira kao da je bio normalan. Ako bi se te vrednosti prenele na druge istorijske periode, onda bi to značilo da tako treba da se ponašamo i kada drugi okupatori dođu.

Ovako istoričari komentarišu sadržaj jedne lekcije u udžbeniku iz istorije za sedmi razred osnovne škole, u kojoj piše:

– Danak u krvi je omogućavao dečacima da napreduju na društvenoj lestvici, a oni su zauzvrat bili potpuno odani sultanu. Tako su mnogi od njih postali članovi važne i uticajne elite Osmanskog carstva.

Udžbenik je izdao BIGZ, a u njemu se đacima daje zadatak: „Navedite pozitivne i negativne strane danka u krvi.“

– Ne postoji pozitivna strana ovog užasnog običaja. To je toliko strašno, kao kada bi neko za 50 godina rekao „navedite dobre strane Holokausta“ – kažu naši sagovornici.

Istoričar Miloš Ković kaže da je danak u krvi bio jedan od najstrašnijih vidova zlostavljanja stanovništva u Osmanskom carstvu.

– Iza svake promene vere stajao je pritisak i nasilje u ovoj ili onoj formi – ističe Ković za naš list. – Otimanje dece od porodica je verovatno najmračniji vid nasilne promene vere, a ljudi u 16, 17. i 18. veku to su doživljavali na isti način kao i mi danas.

Naš sagovornik kaže da je tačno da su se pred nekim od tih dečaka otvarala vrata karijere u imperiji, ali otimanje od porodica i nasilna promena vere i sredine uvek su ostavljali neizbrisiv trag u njihovoj svesti.

– Samo pojedinci kao Mehmed-paša Sokolović su zadržali veze i lojalnost svom starom zavičaju i porodici – kaže Ković.

Inače, „specifično“ tumačenje danka u krvi nije jedina lekcija koja bode oči u udžbenicima istorije. Jedna od najspornijih tema u istorijskim udžbenicima je i Jasenovac, pa je tako u udžbeniku iz istorije za osmi razred ovom logoru posvećen mali prostor.

Pre nekoliko godina đaci 6. razreda iz istorije su učili da su Albanci starosedeoci na Balkanu i da su njima Srbi oteli zemlju. Nakon burne reakcije javnosti, ta lekcija je izbačena iz udžbenika.

VLASNIK BIGZ FINANSIJER HDZ

Izdavačku kuću BIGZ kupila je pre desetak godina hrvatska „Školska knjiga“ čiji je vlasnik hrvatski tajkun Ante Žužul, bivši finansijer HDZ.

I izdavačke kuće „Logos“ i „Klet“ su u vlasništvu Ante Žužula, Danijela Žderića i Slovenca Roka Kvaternika.

Izvor: Novosti/Dnvna Gazeta

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite